Bez Wierszówki | - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

W NUMERZE
Order Orła Białego 2
VII Dni Seweryna Pieniężnego 3
Dom „Gazety Olsztyńskiej” 10
Królikowska: Życie w Polsce
w czasach koronawirusa 11
Chcemy Wam podziękować 12
Jesteśmy prowadzeni umiejętnie 13
Bondara: Taniec w nowych czasach 14
Kowalski: Napędzałem w sobie
apetyt na pisanie 15
Lekcja patriotyzmu w „Korfantym” 18
Sen i Jawa 20
Niczuk: Usługa dla Sztuki 21
Truszczyński: Tadeusz Sznuk 22
Okuniewski: Rozważania o naturze
książki 25
Witold Hulewicz on-line 28
Rzeźby o indywidualnym Człowieku 30
Czajkowski-Ładysz: Przyjaźń z sieci 32
Paszkiewicz-Jägers: Lubisz pracować
z kwiatami 33
Kowalczyk: Pamięci Marszałka 36
Karaś: Po stu latach (cz. II) 37
Filus: Pomnik w Wytycznie 45
Katarzyński: Warmia artystycznie… 48
Misterium Męki Pańskiej 52
Biernacki: Własną drogą… 56
Bruski: Konkurs Choreograficzny 59
Kociołkowska: Kultura i sztuka tańca 60
Mendakiewicz: Instagram – szansa
czy zagrożenie dla sztuki baletu 61
Sadowa:Jak sobie radzimy w czasie pandemii?64
Kowalski: Pomagamy służbie zdrowia 65
Fundacja Dzieciom 66
Burczycka-Woźniak: Midrasz
o moralności i religii 68
Michalski: Kościół Ostatniego
Testamentu 69
Gojke: Do zobaczenia Maćku 70
Pro memoriam 71
15. rocznica śmierci Grzegorzewskiego 73
Piórem Małgorzaty Todd 74
Brzozowski: Okiem satyryka 74
Sokołowski: Zatruta studnia 75
Truszczyński: Palestra 76
Mickiewicz-Adamowicz: Krok po kroku 78
Usideus : Prasa drukowana
może umrzeć 80
Warzecha: Potrzebny jest program 82
Polska w rankingu wolności prasy 84
Aktualności z życia SDP 87
Kociuba: Kazimierz Dolny zaprasza 88
NA OKŁADCE
I strona: Andrzej J. Gojke, „Nie traćcie nadziei...”, IV 2020 ©
IV strona: Małgorzata Chomicz, „Księżyc”, 2018
Redaktor naczelny: Ireneusz St. Bruski, tel. (+48) 531 507 527, e-mail: bruski@wp.pl ● Kolegium redakcyjne: Andrzej Zb. Brzozowski, Aleksander Czajkowski-Ładysz, Bożena Kociołkowska, Monika Sadowa, Stefan Truszczyński, Zenon Złakowski ● Stała współpraca: Jerzy Biernacki, Dorota Bogucka, Marzena Burczycka-Woźniak, Małgorzata Chomicz, Wojciech Goljat, Romuald Karaś, Władysław Katarzyński, Elżbieta Królikowska-Avis, Anna Mieszczanek, Jerzy L. Okuniewski, Joanna Paszkiewicz-Jägers, Lech L. Przychodzki, Marek Sokołowski, Małgorzata Todd, Jacek Wegner ● DTP: Marcelina Gorzka ● Adres redakcji (do korespondencji): 11-041 Olsztyn, ul. kard. Hozjusza 12/3 ● Wydawca: Warmińsko-Mazurski Oddział SDP ● Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne HAKUS, Olsztyn ● Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A., nr 40 1240 5598 1111 0000 5031 6164.
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego