Bez Wierszówki | - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

W NUMERZE
25 lat KAI 2
Moniuszko, Herling-Grudziński i Walentynowicz 3
Dziennikarze 100-lecia Niepodległej 4
Seweryn Pieniężny (1890-1940) 8
Twarze mediów: Mirosław Rogalski 13
Nagrody im. Witolda Hulewicza 17
Biernacki: Wydobyci z cienia 18
Katarzyński: Warmiński
Drzymała z Giław i inni 20
Pomniki są kamertonem uczuć 22
Cmentarz Obrońców Lwowa 27
Budzisz: Kresowe Orlęta 28
Truszczyński: Meteoryt czy gwiazda… 30
Okuniewski: Księgarze, księgarstwo i książki w 100-lecie… 32
Goljat: Kobiety niezwykłe 36
Sajnóg: Muzeum II Wojny Światowej 40
Paszkiewicz-Jägers: Wielokrotne
Chiny 45
Malinowska: Tęsknota za Ojczyzną
idealną 48
Mierzyńska: Czekając na Igę 50
Galeria Plakatu Moniuszkowskiego 52
Bruski: „Misja Moniuszko” – Ukraina 2018 55
Mieszczanek: Powracanie ziemian 57
Alicja Szymankiewicz (1962-2018) 60
Kolory mogą żyć wiecznie 62
Podgórska: Dorota 63
Burczycka-Woźniak:
Midrasz o Henochu 64
Staszak: Finał XIV OMF 67
Sadowa: Pociąg do życia 68
Fundacja Dzieciom 70
Stychlerz-Kłucińska: Zwarcie plemion 72
Brzozowski: Okiem satyryka 74
Bogucka: Instrukcja samoobrony
freelansera 75
Piórem Małgorzaty Todd 76
Niszczak: Umarli już nie przemówią? 77
Reporterskie spojrzenie na Lwów 79
Rytel: To był dobry rok! 80
Aktualności z życia SDP 81
Komunikaty, ogłoszenia 84
NA OKŁADCE
I strona: Witold Mysyrowicz,
„Stanisław Moniuszko”, 2019 ©
IV strona: Henryk Cirut, „Malarstwo
Warmińskiego Lasu”, 2018 ©
Redaktor naczelny: Ireneusz St. Bruski, tel. 531 507 527, e-mail: bezwierszowki@wp.pl • DTP: Marcelina Gorzka • Adres redakcji (do korespondencji): 11-041 Olsztyn, ul. kard. Stanisława Hozjusza 12 m. 3 • Wydawca: Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie • Rachunek bankowy Oddziału: Bank Pekao S.A., nr 40 1240 5598 1111 0000 5031 6164 • Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne HAKUS Maria i Andrzej Kuśmierczyk S.J., 11-041 Olsztyn, ul. kard. Stanisława Hozjusza 11 • Nakład: 5 000 egzemplarzy • Numer zamknięto 31 maja 2018 roku
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
NUMERY ARCHIWALNE
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego