Bez Wierszówki | - FUNDACJA NIEZALŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

W NUMERZE
Aktualności z kraju 2
Rok 2018 – Rokiem Herberta 3
Herbert i jego dzieło 4
75. rocznica rzezi wołyńskiej 5
Sąsiedzi sąsiadom… zgotowali ten los! 7
Pańków: Pamięć teraźniejszości 9
74. rocznica „Godziny W” 13
Sztandar i 100 lat Niepodległej
w Elgnówku 15
Wywiady Torańskiego: Anna Cegieła 20
Z dziejów warszawskiej Foksal 22
Foksal, brzmiało dumnie 23
Koncert Moniuszkowski w Gąbinie 25
Goljat: Lista UNESCO 26
Orzechowski: …Polocaust 32
Paszkiewicz-Jägers: Wyścig z czasem 33
Biernacki: Przepis na maszynę… 36
Mierzyńska: Tak piszę do muzyki 38
Kolinko: Moje senne marzenia 42
Bruski: Obiektywem i strofami poezji 43
Achremczyk: Warmińska poczta 44
Mieszczanek: Powracanie ziemian 47
Królikowska-Avis: Pożegnanie
Barbary Wachowicz 51
Przychodzki: Stefan Symotiuk 53
Strękowski: 14… 14… 14… 54
Fundacja Dzieciom 55
Twarze mediów: Andrzej Badurek 60
Sokołowski: Lektury medioznawcy 63
Brzozowski: Okiem satyryka 63
Piórem Małgorzaty Todd 64
Piórem Stefana Truszczyńskiego 65
Nowe prawo na starych zasadach 66
Mika: Dziennikarstwo ma się dobrze 67
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP 68
Palczewski: Ach, co to był za Zjazd! 69
Mokrosińska: I co nam pan zrobi?... 71
Forowicz: Pułapka niesprawności 72
Bogucka: Zjazd trzeba kontynuować! 73
Aktualności z życia SDP 74
Komunikaty, ogłoszenia 76
NA OKŁADCE
I strona: Zbigniew Kresowaty,
„Zbigniew Herbert”, portret tuszem, 2018 ©
IV strona: Jolanta T. Kolinko, „Niebo”, 2014 ©
Redaktor naczelny: Ireneusz St. Bruski, tel. 531 507 527, e-mail: bezwierszowki@wp.pl • DTP: Marcelina Gorzka • Adres redakcji (do korespondencji): 11-041 Olsztyn, ul. kard. Stanisława Hozjusza 12 m. 3 • Wydawca: Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie • Rachunek bankowy Oddziału: Bank Pekao S.A., nr 40 1240 5598 1111 0000 5031 6164 • Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne HAKUS Maria i Andrzej Kuśmierczyk S.J., 11-041 Olsztyn, ul. kard. Stanisława Hozjusza 11 • Nakład: 5 000 egzemplarzy • Numer zamknięto 31 maja 2018 roku
NUMERY ARCHIWALNE
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego