FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści
F U N D A C J A
N I E Z A L E Ż N Y F U N D U S Z K U L T U R Y P O L C A N A R T
KONCERTY I PROGRAMY
Wybrane koncerty i programy autorskie Fundacji, które realizujemy na bieżąco. Zapraszamy do naszej galerii - zakładki gdzie będą Państwo mogli przeczytać, opisy programów oraz zamówić wybrany koncert. Zapraszamy.
FRYDERYK CHOPIN - MEDAL
Medal jest czekoladową repliką oryginalnego dzieła pt. „Fryderyk Chopin II” autorstwa najwybitniejszej polskiej rzeźbiarki i medalierki Wiktorii Czechowskiej–Antoniewskiej.
WITOLD HULEWICZ ON-LINE
Strona jest nie tylko miejscem prezentowania informacji dotyczących życia, działalności i dorobku twórczego Witolda Hulewicza, ale również forum dyskusji i współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, które zechcą włączyć się w promocję postaci tego wybitnego poety i krytyka literackiego, tłumacza i wydawcy oraz organizatora rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie.
OSTOJA
Czasopismo Społeczno-kulturalne
Berlin – Warszawa - Wilno
AKOMPANIATOR TAJEMNICE ZAWODU
Uniklany dokument filmowy, w którym wybitny pianista i akompaniator Andrzej Płonczyński opowiada na żywo o swoim zawodzie oraz przekazuje swoją ogromną wiedzę kolejnemu pokoleniu artystów.
TROCHĘ O DUSZY
Pomysł na śpiewanie do tekstów Wisławy Szymborskiej zrodził się w głowie jednego z nas już ponad 8 lat temu. Wertując kolejne strony tomików Wisławy poza zachwytem nad twórczością, w głowie siedziało coś jeszcze - MUZYKA ! Choć w duszy i w sercu grała, to głowa podpowiadała - ‘śpiewanie tekstów Szymborskiej ? - nie, to za trudne’. Pomysł odłożono do szuflady, ale tylko po to, żeby wrócił z podwojoną siłą, z gronem ambitnych, utalentowanych twórców sztuki.
"Moniuszko z 1000 i jednej nocy"
Wspólny projekt Fundacji i Marii Pomianowskiej "Moniuszko z 1000 i jednej nocy" został już entuzjastycznie przyjęty i jest kluczowy w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Od roku 2019 planowane są trasy koncertowe w kraju i za granicą. Na płycie usłyszymy 14 utworów w aranżacji Marii Pomianowskiej, obszerną biografię Stanisława Moniuszki, biografie autorki projektu i uczestniczących artystów.
MONIUSZKO 2019 - 2023
Porozumienie o współpracy której celem jest popularyzacji życia i twórczości Stanisława Moniuszki w Polsce i na świecie oraz wszelkich działań upowszechniających postać kompozytora, a pozostających w obszarach zainteresowań oraz działań statutowych Stron.
Fundacje będą realizowały przyjęte cele organizując: koncerty, eventy, wernisaże, sympozja, wystawy, prelekcje, konferencje, spotkania, wydając nuty, płyty CD i DVD, książki
FUNDUSZ WSPARCIA KULTURY
„Wsparcie ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 finansowane ze środków wsparcia dla jednostek prowadzących działalność kulturalnąw dziedzinie teatru, muzyki lub tańca"

CELE - ZAŁOŻENIA - RELACJE

Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART” z pewnością nie zaspokoi w pełni ustawicznie rosnących potrzeb artystów ale niewątpliwie przyczyni się do poprawy ich środków finansowych, a tym samym do promocji twórców, odpowiadając równocześnie na oczekiwane zmiany w zakresie struktury i finansowania kultury.


Stałym i ważnym kierunkiem w działaniu Fundacji będzie nawiązywanie nowych i trwałych relacji, wymiany kulturalnej z innymi krajami, m.in. z Ukrainą, Kanadą, USA. Ważną sprawą będzie też tworzenie nowych oddziałów i nawiązywanie korzystnych umów partnerskich.


- wspomaganie artystów i animatorów kultury w pozyskiwaniu środków na twórczość i działalność artystyczną,
- utworzenie funduszu pomocowego na rzecz artystów zrzeszonych w Fundacji,
- promocja kultury i działalności artystycznej w kraju
i za granicą.


Zasadniczym założeniem Fundacji jest strukturalne
i alternatywne finansowanie ważnych oraz wartościowych inicjatyw ze sfery kultury i sztuki, przy współpracy
i subwencji z MKiDN, firm i instytucji krajowych oraz zagranicznych.

POMOC ARTYSTOM


POMOC INDYWIDUALNA

Fundacja realizuje cele poprzez indywidualną pomoc artystom. Jest to pomoc w leczeniu, w realizacji podejmowanych działań artystycznych, wzmacnianiu ich statusu, urzeczywistnianiu własnych talentów.
Pomoc ta, ma się przyczyniać do godnego życia artysty.

POMOC PROGRAMOWA

„Złotówka na kulturę” – niewiele a jednak wiele – dla artystów, którzy chcą realizować swój cel, publikować wiersze, pisać piosenki, śpiewać, fotografować, malować. Przekazując, nawet skromny datek, na konto Fundacji możemy pomóc właśnie takim twórcom.

POMOC STRUKTURALNA

Celem pomocy strukturalnej Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART” jest osiągnięcie spójności w rozwoju kultury, niwelowanie różnic na poziomie życia i rozwoju kultury, zarówno w skali różnych regionów, jak i państw.

PROJEKTY I PROGRAMY

Założeniem Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART” jest wspieranie ważnych i wartościowych projektów, udział w nich i organizacja. Realizujemy nasze cele poprzez organizowanie zróżnicowanych wydarzeń kulturalnych, koncertów eventów, wernisaży czy spotkań ze sztuką.   Zabieramy głos i piszemy o sztuce. Integrujemy ludzi i organizacje.

NATALIA KOWALENKO I ANDRZEJ PŁONCZYŃSKI

Unikalny koncert, w którym oprócz pięknych piosenek posłuchamy ciekawych wspomnień i anegdot od świadka historii o współpracy z ANNĄ GERMAN

WIKTORIA CZECHOWSKA -ANTONIEWSKA

„Fryderyk Chopin II”, Stanisław Moniuszko
to min.
medale autorstwa najwybitniejszej polskiej rzeźbiarki i medalierki Wiktorii Czechowskiej–Antoniewskiej.

MARIA POMIANOWSKA & PRZYJACIELE

Pomysł projektu zatytułowanego „Moniuszko z 1000
i jednej nocy” jest próbą przeniesienia muzyki wybitnego polskiego kompozytora w świat dźwiękowej fantastyki.

KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści