OSTOJA - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści
Czasopismo Społeczno-kulturalne "OSTOJA" nr1
Berlin – Warszawa - Wilno
Na początku ubiegłego wieku w Wielkopolsce podjęto twórcze wyzwanie, któremu nadano nazwę „Ostoja”.
Inicjatorzy tego przedsięwzięcia w odezwie z listopada 1916 roku stwierdzili: „Zabieramy się do nowego obywatelskiego dzieła. Dzięki poczuciu obowiązków wobec piśmiennictwa polskiego garść obywateli wielkopolskich zawiązała w Poznaniu Ostoję – Spółkę wydawniczą”.
Czasopismo Społeczno-kulturalne "OSTOJA" nr2
Berlin – Warszawa - Wilno
Na początku ubiegłego wieku w Wielkopolsce podjęto twórcze wyzwanie, któremu nadano nazwę „Ostoja”.
Inicjatorzy tego przedsięwzięcia w odezwie z listopada 1916 roku stwierdzili: „Zabieramy się do nowego obywatelskiego dzieła. Dzięki poczuciu obowiązków wobec piśmiennictwa polskiego garść obywateli wielkopolskich zawiązała w Poznaniu Ostoję – Spółkę wydawniczą”.

REDAKTOR NACZELNY: Ireneusz St. Bruski, tel. +48 531 507 527,
Adres: 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 70 lok. 48, e-mail: ostoja-redakcja@wp.pl
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Jerzy Biernacki, Dobrochna Bugiera, Romuald Karaś, Radosława Pieniężna-Grabowska, Peter Raina
AUTORZY: Beata Adamczyk, Ernest Bryll, Marzena Burczycka-Woźniak, Małgorzata Chomicz, Aleksander Czajkowski-Ładysz, Wojciech Goljat, Agnieszka Karaś, Bożena Kociołkowska, Elżbieta Królikowska-Avis, Zbigniew Majewski, Mikołaj Melanowicz, Jerzy L. Okuniewski, Jakub Pańków, Joanna Paszkiewicz-Jägers, Mirosław Prandota, Lech L. Przychodzki, Aleksander Rowiński, Zbigniew Sajnóg, Edward W. Stańczak, Kazimierz Świegocki, Jan Tetter, Małgorzata Todd, Stefan Truszczyński, Bohdan Urbankowski
DRUK: Przedsiębiorstwo Poligraficzne HAKUS Maria i Andrzej Kuśmierczyk s.j.
Wydawca: Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 70 lok. 48, tel. +48 22 636 74 76
Konto: PKO BP nr 33 1020 1097 0000 7002 0267 6500
OSTOJA nr 1
OSTOJA nr 1
W NUMERZE
3 Raina: Pasterz
4 Przeciszewski: Prymas Tysiąclecia i Siostra z Lasek
6 Bartnik: Naród według Kardynała Wyszyńskiego
10 Prymas na Królewskim Trakcie
11 Samojłow: Na tym brzegu
12 Majewski: Rocznica
12 Grzywacz: Co Europa zawdzięcza Powstańcom
13 Z Nieba chyba... Wywiad z Wiesławem Budzyńskim
18 Laureaci Wielkiej Nagrody im. Witolda Hulewicza
19 Bryll: Słuchasz...
20 Pańków: Szczęście rodzi się...
22 Karaś: Wizyta Konia Trojańskiego
28 Biernacki: Hymn ludzi wolnych
30 Mieczkowski: Niepodległa Litwa trwa
31 Goljat: Pierwszy ułan II Rzeczypospolitej
35 Bogaczewicz: Zginęli dlatego, że byli Polakami
38 Karaś: Tu są Niemczy – cz. 2
42 Szwedzkie otwarcie na multi-kulti
43 Paszkiewicz-Jägers: Pomyślny holenderski marsz...
46 Prandota: Piromani XVII wieku
52 Bruski: Rolka sztokholmska
54 Raina: Hitler. Koniec Legendy – cz. 3
60 Urbankowski: Schindler i inni twórcy
przedsiębiorstwa Holokaust
63 Sajnóg: „Nasze matki, nasi ojcowie...”
66 Świegocki: Kapłan klasycznego piękna – cz. 1
72 Wszystko zaczęło się w Warszawie – cz. 3
74 Kociołkowska: Mayerling
75 Mendakiewicz: „Baletnica” przedmiotem rozważań
76 Sztumski: Pora gniewu
78 Adamczyk: „Mam władzę, to wam pokażę!”
80 Wakacje gwiazd w PRL
81 Truszczyński: Kania dżdżu łaknie
84 Mażul: Podwileńskie bajanie
85 Burczycka-Woźniak: Midrasz o tradycji
86 Kabaret Małgorzaty Todd
87 Tetter: Ryzykowna podróż do granic wolności
88 Szuster: ZASP solidarny z artystami z Białorusi
88 „Teatroteka” – konkurs
88 Wystawa w Gdańsku
NA OKŁADCE
I strona: Stefan Kardynał Wyszyński,
Fot. © Instytut Prymasowski / wyszynskiprymas.pl
IV strona: Roman Kirilenko, Obsesje. Szukając
swojego słowa – 3, olej, złota farba, płótno,
116x94 cm, 1992/1993 ©
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści