OSTOJA - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści
Czasopismo Społeczno-kulturalne "OSTOJA"
Berlin – Warszawa - Wilno
Na początku ubiegłego wieku w Wielkopolsce podjęto twórcze wyzwanie, któremu nadano nazwę „Ostoja”.
Inicjatorzy tego przedsięwzięcia w odezwie z listopada 1916 roku stwierdzili: „Zabieramy się do nowego obywatelskiego dzieła. Dzięki poczuciu obowiązków wobec piśmiennictwa polskiego garść obywateli wielkopolskich zawiązała w Poznaniu Ostoję – Spółkę wydawniczą”.

REDAKTOR NACZELNY: Ireneusz St. Bruski, tel. +48 531 507 527,
Adres: 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 70 lok. 48, e-mail: ostoja-redakcja@wp.pl
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Jerzy Biernacki, Dobrochna Bugiera, Romuald Karaś, Radosława Pieniężna-Grabowska, Peter Raina
AUTORZY: Beata Adamczyk, Ernest Bryll, Marzena Burczycka-Woźniak, Małgorzata Chomicz, Aleksander Czajkowski-Ładysz, Wojciech Goljat, Agnieszka Karaś, Bożena Kociołkowska, Elżbieta Królikowska-Avis, Zbigniew Majewski, Mikołaj Melanowicz, Jerzy L. Okuniewski, Jakub Pańków, Joanna Paszkiewicz-Jägers, Mirosław Prandota, Lech L. Przychodzki, Aleksander Rowiński, Zbigniew Sajnóg, Edward W. Stańczak, Kazimierz Świegocki, Jan Tetter, Małgorzata Todd, Stefan Truszczyński, Bohdan Urbankowski
DRUK: Przedsiębiorstwo Poligraficzne HAKUS Maria i Andrzej Kuśmierczyk s.j.
Wydawca: Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 70 lok. 48, tel. +48 22 636 74 76
Konto: PKO BP nr 33 1020 1097 0000 7002 0267 6500
OSTOJA nr 1
W NUMERZE
4 Biernacki: Ostoja naszego trwania
6 Truszczyński: Rzeź wołyńska
10 Andrzej Pityński. Rzeźbiarz
12 Sajnóg: Patriotyzm i społeczeństwo
12 Bocheński: Patriotyzm
13 Bryll: Idę po morzu...
14 Karaś: Złota Jedenastka
18 Kępczyński: Taniec jest w nas
19 Czy jedno przedstawienie może zmienić
świat? Wywiad z Krzysztofem Pastorem
25 Axentowicz: Synowie Araratu
29 Goljat: Kreatywność sprzed tysięcy lat
32 Pańków: „Nowe szaty cesarza...”
34 Świegocki: Norwid i my...
38 Karaś: Tu są Niemcy – cz. 1
42 Prandota: Zderzenie dwóch cywilizacji
46 Paszkiewicz-Jägers: Miłość – Wolność – Precz z dyktaturą!
48 Królikowska-Avis: Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości
51 Pieniężna-Grabowska: Ojciec polskiej ortopedii
54 Raina: Hitler. Koniec Legendy – cz. 2
60 Urbankowski: Niemieckie stodoły śmierci
64 Bruski: Czy Niemcy przeproszą?
65 Markowska: „Praworządność po niemiecku”...
67 80. rocznica śmierci Hulewicza
68 Rowiński: Jak było, jak jest, jak być może
70 Pogórska: Jak powstawała kaplica...
72 Stańczak: Sztafeta znicza do Hulewicza
76 Mendakiewicz: Balet w dobie pandemii
78 Kociołkowska: Wszystko zaczęło się w Warszawie – cz. 2
80 Leśniowska: Z Olsztyna do Chicago
83 Burczycka-Woźniak: Midrasz o dziejach
84 Kabaret Małgorzaty Todd
85 Przychodzki: Trekking po nałęczowsku
86 Tetter: Dewiacja XXI wieku?
87 Mika: „Pamięć Jastrzębska” pamięta
88 Kumorek: „Traditio” po raz 13.
88 Apel Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika „Rzeź Wołyńska”
NA OKŁADCE
I strona: „Mściciel – Husarz” Andrzeja
Pityńskiego, Fot. © Bialczynski.pl FB / Polish Hussar
IV strona: „Czerwone maki…”, maj 2018.
Fot. © Adina Voicu, RO
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści