OSTOJA - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści
Czasopismo Społeczno-kulturalne "OSTOJA" nr 1
Berlin – Warszawa - Wilno
Na początku ubiegłego wieku w Wielkopolsce podjęto twórcze wyzwanie, któremu nadano nazwę „Ostoja”.
Inicjatorzy tego przedsięwzięcia w odezwie z listopada 1916 roku stwierdzili: „Zabieramy się do nowego obywatelskiego dzieła. Dzięki poczuciu obowiązków wobec piśmiennictwa polskiego garść obywateli wielkopolskich zawiązała w Poznaniu Ostoję – Spółkę wydawniczą”.

REDAKTOR NACZELNY: Ireneusz St. Bruski, tel. +48 531 507 527,
Adres: 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 70 lok. 48, e-mail: ostoja-redakcja@wp.pl
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Jerzy Biernacki, Dobrochna Bugiera, Romuald Karaś, Radosława Pieniężna-Grabowska, Peter Raina
AUTORZY: Beata Adamczyk, Ernest Bryll, Marzena Burczycka-Woźniak, Małgorzata Chomicz, Aleksander Czajkowski-Ładysz, Wojciech Goljat, Agnieszka Karaś, Bożena Kociołkowska, Elżbieta Królikowska-Avis, Zbigniew Majewski, Mikołaj Melanowicz, Jerzy L. Okuniewski, Jakub Pańków, Joanna Paszkiewicz-Jägers, Mirosław Prandota, Lech L. Przychodzki, Aleksander Rowiński, Zbigniew Sajnóg, Edward W. Stańczak, Kazimierz Świegocki, Jan Tetter, Małgorzata Todd, Stefan Truszczyński, Bohdan Urbankowski
DRUK: Przedsiębiorstwo Poligraficzne HAKUS Maria i Andrzej Kuśmierczyk s.j.
Wydawca: Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 70 lok. 48, tel. +48 22 636 74 76
Konto: PKO BP nr 33 1020 1097 0000 7002 0267 6500
W NUMERZE
3 Prawdziwe lekarstwo na pandemię
5 Rok 2021
6 Zawitkowski: Warszawo, ty moja, Warszawo!
9 Urbankowski: Naziemne i nadpowietrzne zwycięstwo
12 Sztumski: Postaci Bitwy Warszawskiej
13 Królikowska-Avis: Weekend radości i satysfakcji
14 List do Kanclerz RFN Angeli Merkel
18 Uważam, że tych lat nie zmarnowałem
19 Piotrowicz: Zaranie Wilna
20 Po japońsku i po polsku.
Wywiad z prof. Mikołajem Melanowiczem
26 Karaś: Imienia Witolda Hulewicza
27 Nagroda Hulewicza Anno Domini 2020
28 Świegocki: Konrad Sutarski – poeta i myśliciel
32 Goljat: Trzej panowie z Wilna
36 Pańków: Nowy wspaniały człowiek
37 Z Listów do Nieznanego Człowieka
38 Okuniewski: O mini i maxi książkach
44 Prandota: Winnetou jako wróg klasowy
48 Warot: Sprawa dwóch milionów
50 Tetter: Sześć, albo osiem pocisków...
54 Konieczność powołania Instytutu Rodła
55 Raina: Adolf Hitler. Koniec Legendy
60 Paszkiewicz-Jägers: Portret czterech kapitanów
64 Adamczyk: Zanurzeni w chaosie informacyjnym
66 Truszczyński: Głuche radio
68 Bruski: 70 lat na scenach świata
72 Wszystko zaczęło się w Warszawie
74 Przychodzki: Właściwie wszędzie stąd blisko
78 Tomczyk: Biomy Wyzwolone
80 Kociołkowska: Balet na wielkich scenach
82 Z dorobku naukowego Polaków na Litwie
83 Burczycka-Woźniak: Midrasz o zazdrości
84 Kabaret Małgorzaty Todd
85 Przeszłość, to tylko część czasoprzestrzeni
86 Jóźwiak: Rok Witolda Hulewicza
87 Taniec ma głos, taniec ma moc
88 Tytko: Zaproszenie z Krakowa
88 Galeria Opera zaprasza
NA OKŁADCE
I strona: Konfederatka, 2019. Fot. © FB/MW
IV strona: Dendroformy z cyklu Malarstwo
warmińskiego lasu, 2019. Fot. © Henryk Cirut
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści