POMOC PROGRAMOWA - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści
ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ
W związku z pandemią koronawirusa oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostały odwołane i zawieszone wszystkie działania i imprezy kulturalne w kraju. Wymaga tego powaga sytuacji i zdrowy rozsądek, ale potrzebne są też konkretne i szybkie działania, których na razie nie mamy.
Decyzja Ministra ma również swój daleko idący skutek dla samych artystów, którzy zostali pozbawieni źródła dochodu – pracy. Dotyczy to szczególnie tych, którzy nie są zatrudnieni na umowach o pracę i wykonują swój wolny zawód, indywidualnie – jednoosobowo. Ich sytuacja często jest krytyczna.
Apel Fundacji jest odpowiedzią na liczne zapytania i prośby samych artystów, którzy kierują ją do nas. Zatem wypełniając postanowienia Statutu Fundacji „PolCanArt” (§ 10 pkt b) o tworzeniu funduszu pomocowego na rzecz zrzeszonych w niej artystów, Fundacja ogłasza ten apel i rozpoczyna ogólnopolską zbiórkę na rzecz doraźnej pomocy wszystkim wykluczonym i pozbawionym środków do życia ludziom sztuki. Ich sytuacja nadal jest krytyczna!
Dlatego Fundacja ogłosza apel o ogólnopolską zbiórkę i doraźną pomoc wszystkim wykluczonym i pozbawionym środków do życia ludziom sztuki! Jest ich bardzo wielu.
Zarząd Fundacji
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści