RODO - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści

R O D O

W związku z wejściem w życie Ogólnego  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), przesyłamy Państwu w  załączeniu zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

  
Zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”  z siedzibą w Warszawie, Pl. Inwalidów 10/50,  01-552 Warszawa;
2)  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu:
a) przeprowadzenia procedury zawierania umów, naboru ofert, oceny ofert,  zlecania i rozliczania zleconych zadań, przeprowadzenia kontroli  wykonanych zadań oraz w celach archiwizacyjnych.
3)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie  zawarcia umowy na realizację zadań w zakresie działania Fundacji.
4)  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z  wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie  przepisów prawa;
5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu  przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy lub zadania  zleconego, tj. do ostatniego dnia roku kalendarzowego, licząc 5 lat od  roku, w którym przeprowadzono podpisanie umowy lub przyjęto ofertę.
6)  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych  osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z  przepisów  - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia  przetwarzania w Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”;
7)  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych - narusza przepisy prawa.
ZARZĄD FUNDACJI


KONTAKT W SPRAWIE TWOICH DANYCH
Adres:
Fundacja „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”  
Pl. Inwalidów 10/50,  01-552 Warszawa
Tel. (+48)728 987 144
e-mail: office(at)polcanart.com
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści