ROK 2019 - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

WŁADZE | > DOTACJE
Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2019
Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach art. 18 ust. 1e pkt. 2 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1888, ze zmianami), Zarząd Fundacji "NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART" z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Inwalidów 10/50 udostępnia do wglądu informacje o otrzymanych darowiznach w roku podatkowym od 01.01.2019 do 31.12.2019.
1. Łączna wartość darowizn od osób krajowych prawnych i fizycznych przekazanych na rzecz Fundacji w 2019 roku wyniosła 35 285,88 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 88/100)
2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Fundację "NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART" osób prawnych (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15.000 zł lub darowizny od jednego darczyńcy, których suma w roku podatkowym 2019 przekroczyła 35.000 zł):
Lp. Nazwa DarczyńcySiedziba Darczyńcy
Kwota darowizny w zł.
1Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A.ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
20,000 zł
 Cel, na który zostały przeznaczone/będą przeznaczone darowizny:
na cele statutowe Fundacji:
  • wspomagania artystów i animatorów kultury w pozyskiwaniu środków na twórczość i działalność artystyczną;
  • utworzenia funduszu pomocowego na rzecz zrzeszonych artystów w Fundacji;
  • promocji kultury w kraju i za granicą  oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
  • wspierania działań w zakresie animacji kultury;
  • kształtowania obywatelskiej aktywności lokalnych społeczności poprzez zainteresowanie sprawami kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocja      społecznej aktywności kulturalnej;
  • integracji środowisk kultury, rozwijania kontaktów i współpracy między środowiskami, animowania kontaktów, wymiany kulturalnej  z zagranicą;
  • upowszechniania  kultury regionalnej i transgranicznej;
  • zwiększenia aktywności zawodowej artystów oraz osób wolnych zawodów na rzecz rozwijania kultury.
  • prezentowania dorobku, rozwoju i wymiany kultury pomiędzy Polską i resztą Świata.
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego