Złotówka na kulturę - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

PROGRAMY |
Przekaż pomoc
RAPORT ZE ZBIÓRKI Kwota w złData
ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ POMOC0 zł 20.03.2020
Zebrano Razem 0 zł
od dnia 20.03.20
„ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ”
Złotówka na kulturę
OGÓLNOPOLSKA AKCJA
„ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ - POMOC”
 
APEL DO OSÓB PRYWATNYCH, FIRM, INSTYTUCJI I WSZYSTKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ
W związku z ogłoszoną pandemią koranawirusa COVID-19 w kraju i rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostały odwołane i zawieszone wszystkie działania i imprezy kulturalne w kraju. Wymaga tego powaga sytuacji i zdrowy rozsądek, ale też konkretnych i szybkich działań, których na razie nie mamy.
Decyzja Ministra ma też swój daleko idący skutek dla samych artystów, którzy zostali pozbawieni źródła dochodu - pracy. Dotyczy to szczególnie tych, którzy nie są zatrudnieni na umowach o pracę i wykonują swój wolny zawód, indywidualnie -  jednoosobowo. Ich sytuacja jest krytyczna. Zostali pozbawieni podstawowych środków do życia, nawet nie mają ich na codzienne utrzymanie. Wielu z nich nie ma nawet prawa do opieki medycznej.
Apel Fundacji jest odpowiedzią na liczne zapytania i prośby samych artystów, którzy kierują ją do nas wypełniając jednocześnie postanowienia naszego Statutu Fundacji § 10 pkt. b o tworzeniu funduszu pomocowego na rzecz zrzeszonych artystów w Fundacji;
Dlatego Fundacja ogłasza apel i ogólnopolską zbiórkę o doraźną pomoc wszystkim wykluczonym i pozbawionym środków do życia ludziom sztuki! PROSIMY POMÓŻ
Apel i hasło Fundacji „Złotówka na kulturę - Pomoc”
Kierujemy ją do odbiorców sztuki, melomanów, firm i instytucji, organizacji pozarządowych, ludzi dobrej woli z prośbą o dowolne wpłaty na konto Fundacji, które rozdysponujemy wśród najbardziej potrzebujących.
Jak Pomóc?
Poprzez nasz portal zbiórki lub też wysyłając środki bezpośrednio na konto bankowe Fundacji?
wpisz poniższe hasło i przekaz dowolna kwotę na konto Fundacji:
„Złotówka na kulturę - Pomoc”
Konto złotówkowe dla osób i firm wpłacających z Polski
FUNDACJA "NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART"
Bank BNP Paribas: 56 2030 0045 1110 0000 0415 6420
UWAGI:  Zarząd Fundacji zastrzega sobie bezwzględnie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją wszelkich działań, założeń i celów Fundacji, realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu.
Akcja społeczna
PODSTAWA PRAWNA DAROWIZNY „ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ - POMOC”
Podstawa prawna dla darowizny od osób fizycznych i od osób prawnych: Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) i podatku od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: 1.przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu i 10% od osób prawnych. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Ważna Informacja
OGÓLNOPOLSKA AKCJA „ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ - POMOC”
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego