Złotówka na kulturę - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

 „Beatius est magis dare, quam accipere”
Szukaj
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"
Przejdź do treści

Menu główne:

Programy|
„ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ”
RAPORT ZE ZBIÓRKI Kwota w złData
ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ 1407,28 zł 30.06.2017
Zebrano Razem 1407,28 zł
do dnia 30.06.17
Złotówka na kulturę
OGÓLNOPOLSKA AKCJA „ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ”
 nasze motto:
 Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.
 
Tak niewiele, a jednocześnie bardzo wiele dla tych wszystkich, którzy chcą zrealizować swój pomysł artystyczny, opublikować wiersze, napisać piosenkę, zaśpiewać, zrobić cykl zdjęć, czy namalować piękny obraz. Pozwólmy im na to, przekazując ten skromny datek w postaci przysłowiowej złotówki na konto Fundacji.
Bank BGŻ BNP Paribas: 56 2030 0045 1110 0000 0415 6420
W tytule przelewu wpisz „Złotówka na Kulturę”,
Kraje wysoko rozwinięte od lat inwestują w kulturę, rozumiejąc jaki ma ona ogromny wpływ na tożsamość, historię i tradycję, która właśnie poprzez sztukę pozostaje w naszej świadomości. Dlatego i my nie pozostańmy w tyle, zadbajmy o najcenniejsze nasze dobro jakim jest obcowanie z kulturą, historią i tradycją.
Jesteśmy narodem o wielkim sercu i oddaniu - to z naszych datków po wojnie odbudowano Zamek Królewski i przywrócono do życia wiele cennych dóbr kultury. Teraz kiedy nasza pozycja w Europie i na Świecie staje się bardziej zauważalna głównym i zasadniczym źródłem jest właśnie nasza kultura, historia i tradycja.
Ostatnie 25. lat bardzo zmieniło naszą świadomość i otoczenie, mamy wiele wspaniałych sal koncertowych, nowych teatrów powstają lokalne centra kultury ale czym one będą, jeśli zabraknie w nich tych, bez których one nie mogą funkcjonować - bez artystów i ludzi sztuki.
To właśnie oni kreują naszą świadomość, reprezentują nas na świecie, a na co dzień dostarczają nam wiele wzruszeń i emocji.
Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich osób, firm  i organizacji o wsparcie akcji przekazując „Złotówkę na Kulturę”, która stanie się źródłem do dalszej pracy twórczej i rozwoju sztuki, kultury i tradycji naszego narodu.
Żeby sprawdzić dane podmiot w tym wypadku naszą Fundację trzeba wpisać tzw. KRS:0000563759 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
Dane zbiórki publicznej można sprawdzić na stronie trzeba wpisać nazwę czyli dokładnie z cudzysłowami  "ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ"  http://zbiórki.gov.pl/zbiorki/index
Chcę podkreślić, że zaproponowana akcja jest w pełni zgodna z ideą światowych organizacji non profit a zawarte w nim idee skutecznie przyczynią się do jej szerszego finansowania, poprawy zatrudnienia twórców - artystów, i pozyskania nowych inicjatyw w sferze kultury, pobudzając jej rozwój – nasz rozwój!
Akcja społeczna
Postawa prawna
PODSTAWA PRAWNA DAROWIZNY „ZŁOTÓWKA NA KULTURĘ”
Podstawa prawna dla darowizny od osób fizycznych i od osób prawnych: Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) i podatku od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: 1.przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu i 10% od osób prawnych. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Ważna Informacja
RAPORT ZE ZBIÓRKI Kwota w EURData
EURO NA KULTURĘ 31,84 EUR30.06.2017
Zebrano Razem 31,84 EUR
do dnia 30.06.2017
Uwagi
 
UWAGI: Autor projektu oraz Zarząd Fundacji zastrzega sobie bezwzględnie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją wszelkich działań, założeń i celów Fundacji, realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu.
Uwagi
 
Copyright © 2016 - POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.polcanart.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego