O NAS - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści

RADA I ZARZĄD FUNDACJI

RADA FUNDACJI

Zdając sobie sprawę z wyzwań i złożoności przedstawionych projektów, Rada i Zarząd Fundacji, zwraca się do wszystkich środowisk twórczych w Polsce i za granicą o wspólne działanie, poparcie i pomoc w ich wdrażaniu. Chcemy zaznaczyć, że zaproponowane cele są zgodne z ideą światowych organizacji non profit, a zawarte w nich założenia  skutecznie przyczynią się do szerszego finansowania, poprawy zatrudnienia twórców - artystów, i pozyskania nowych inicjatyw w sferze kultury, pobudzając jej rozwój.


Przewodniczacy Rady Fundacji Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk
Dr nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność współczesna  historia, obszar zainteresowań: zarządzanie, przedsiębiorczość, teoria kształcenia. W 2005 r. jako jedyny naukowiec z Polski otrzymał w Oxfordzie Złoty Medal z szarfą „Zjednoczona Europa" w dowód osobistych zasług w propagowaniu integracji europejskiej.

Członek Rady Fundacji
dr hab. Małgorzata Kubala
Śpiewaczka, i wykładowca, absolwentka wydziału wokalnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Członek Rady Fundacji red. Wojciech Krzysztof Gąssowski
Laureat „Złotego Mikrofonu” Polskiego Radia Wykładowca retoryki, techniki i estetyki żywego słowa. Dziennikarz, scenarzysta i komentator dokumentu filmowego, lektor wielu filmów i programów radiowych i telewizyjnych.

MOTTO

„Beatius est magis dare, quam accipere”  
"Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu"

ZARZĄD FUNDACJI

Do zadań Zarządu jest przygotowanie programów i bieżąca ich realizacja, przy wydatnym stałym wsparciu finansowym, darczyńców, firm i instytucji oraz ruchu społecznym w oparciu o dotacje i darowizny. Działamy poprzez stałą pomoc w tak ważnej sferze jaką jest nasza kultura, historia i tradycja, z wiarą i przekonaniem na oczekiwaną naprawę oraz przywrócenie należnego miejsca w społecznej świadomości.


Wiceprezes Fundacji
Urszula Elżbieta Lang

Z urodzenia opolanka, do którego to miasta po wojnie  rodzice dostali nakaz pracy, jako „zakute karły reakcji”. Wychowana
w  rodzinie o tradycjach patriotycznych i muzycznych.
W szkole podstawowej  członkini chóru oraz zespołu muzycznego mandolinistów. Społeczniczka, kocha cztanie
i historie wspólczesną. Przez wiele lat związana z wydziałem architektury Politechniki Warszawskiej


Sekretarz Fundacji
Agnieszka Ambroziak

od 25 lat zajmuję się prowadzeniem biura i  księgowością. Prowadzi też  księgowość w Polskim Towarzystwie Anatomicznym. Od 5 lat prowadzi biuro i  księgowość przy Radzie Rodziców, wewnętrznej komórce Szkoły  Podstawowej. Pasjonatka książek i filmów z gatunku thriller. Miłośniczka  hodowli kwiatów doniczkowych.

Prezes Fundacji
Aleksander Czajkowski-Ładysz

Artysta śpiewak, animator, społecznik i menedżer kultury w wolnych chwilach dziennikarz. Od  lat czynnie związany z działalnością artystyczną jako śpiewak,  reżyser i organizator wielu prestiżowych imprez w Polsce i za granicą.  Ma liczne i rozległe kontakty w świecie artystycznym. Przyjaźni sie z  wieloma znanymi i uznanymi artystami – zna ich problemy i bolączki.  Autor, fundator i założyciel Fundacji.
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści