POMOC ARTYSTOM - FUNDACJA NIEZALEŻNY FUNDUSZ KULTURY POLCANART

TELEFON: +48 728 987 144
Przejdź do treści

POMOC ARTYSTOM

Pomoc dla Jacka Janiszewskiego
Drodzy Koledzy i Przyjaciele !
Dostaliśmy bardzo smutny list od naszego kolegi śpiewaka – basa  Jacka Janiszewskiego.
Bardzo chcemy mu pomóc.!
Nasz kolega cierpi na poważną chorobę.  30.12.2014 roku odbyła się operacja. Kolejna operacja w roku 2019, Jacek był pełen nadziei i próbował i nadal próbuje wrócić do zdrowia. On działa!
Wszyscy chyba najlepiej rozumiemy co on przeżywa!
Od czasu wykrytej choroby Jacek podjął wiele terapii . Niestety wszystkie tego typu terapie opłaca prywatnie. Do tej pory radził sobie sam. Choroba uniemożliwia pracę, rezerwy finansowe się kończą. Pomóżmy Jackowi Janiszewskiemu w miarę naszych możliwości zebrać fundusze na dalszą rehabilitację, powrót do zdrowia i zawodu.
                                                                                                             Zarząd Fundacji
Można pomóc wysyłając środki bezpośrednio na konto bankowe?
przekaz dowolna kwotę na konto Fundacji pod hasłem: Pomoc dla Jacka
Konto Złotówkowe dla osób wpłacających z Polski
Bank BNP Paribas: 56 2030 0045 1110 0000 0415 6420
Bank BNP Paribas ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
____________________________________________________
Konto Złotówkowe dla osób wpłacających z zagranicy
transfer any amount to the account of the Foundation under the slogan: Help Jacek
Bank BGŻ BNP Paribas: PL 56 2030 0045 1110 0000 0415 6420
SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX

Bank BNP Paribas ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
PODSTAWA PRAWNA DAROWIZNY NA RZECZ KULTURY
Podstawa prawna dla darowizny od osób fizycznych i od osób prawnych:
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) i podatku od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: 1.przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu i 10% od osób prawnych. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
KONTAKT:
TELEFON: +48 728 987 144
Copyright © 2015 - 2020 r.  FUNDACJA POLCANART · All Rights Reserved | Template by: ACZŁ | www.fundacjapolcanart.org
UWAGA: Fundacja zastrzega sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa związane z koncepcją zamieszczonych programów; kopiowaniem, publikowaniem zamieszczonych projektów i realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach, biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666)  Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wróć do spisu treści